Nasz portal używa plików cookie do celów statystycznych i lepszego świadczenia usług sprzedaży.

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FHU EVANI-ART JAN POŚPIECH z siedzibą w KOŹMINKU przy ul. POŚREDNIK 3J, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 • imię i nazwisko

 • adres dostawy

 • adres zamieszkania
 • e-mail

 • numer telefonu

inspektorem danych osobowych u Administratora jest administrator - FHU Evani-Art

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane jedynie przewoźnikom w celu dostarczenia przesyłki pod wskazany adres,

3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zamówień,

4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

5. posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Urzędu Skarbowego.